Thuis in particuliere wooninitiatieven
In veel situaties is onduidelijkheid over de inzet van Huishoudelijke Verzorging via de WMO.


Bewoners met een ZZP indicatie die de zorg als ZIN extramuraal afnemen en dus zelf huur-en levensonderhoud betalen (wonen en zorg gescheiden) hebben ook nu in 2011 recht op Huishoudelijke Verzorging via de gemeente (Wmo).

Er zijn twee uitzonderingen waarbij de huishoudelijke hulp niet door de gemeenten behoeft te worden geleverd:
- als de thuiswonende verblijfsgeïndiceerde vanuit de AWBZ een volledig pakket thuis ontvangt. De huishoudelijke hulp maakt daar onderdeel van uit.
- als de thuiswonende verblijfsgeïndiceerde gebruik maakt van een na 1 januari 2009 verstrekt persoonsgebonden budget vanuit de AWBZ. Sinds 1 januari 2009 kan immers het persoonsgebonden budget ook aangewend worden voor huishoudelijke hulp.

Wanneer uw gemeente geen huishoudelijke verzorging wil leveren terwijl u voldoet aan de voorwaarden; wonen en zorg gescheiden, geen VPT en geen PGB, verzoek wij u contact op te nemen met het LSW!

Datum: 2012-02-22 15:30:06.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.