Thuis in particuliere wooninitiatieven
De langverwachte brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS liegt er niet om: budgethouders met een verblijfsindicatie die thuis wonen of in een kleinschalig wooninitiatief leveren op jaarbasis 7350 euro in.


Deze bezuiniging gaat in per 1 januari 2011 voor nieuwe budgethouders. Mensen die al een pgb met verblijfsindicatie hebben (ruim 13.000 cliënten) houden hun huidige pgb ook het komende jaar. Daarna wordt de bezuiniging in 2012 en 2013 stapsgewijs ook bij hen ingevoerd.
Tweede Kamerleden vrezen dat kleinschalige wooninitiatieven die afhankelijk zijn van pgb-cliënten sneuvelen door de bezuinigingen. Een Kamermeerderheid vroeg onlangs min of meer garanties voor hun voortbestaan. Veldhuizen van Zanten: "Die wil ik niet geven. Maar door de stapsgewijze invoering van de bezuiniging krijgen de kleinere instellingen de tijd hun doelmatigheid en kwaliteit op orde te brengen."

Datum: 2011-06-01 14:23:38.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.