Thuis in particuliere wooninitiatieven
De ChristenUnie mist in het regeerakkoord een hoofdstuk over de zorg voor mensen met een beperking.


Daarom heeft ChristenUnie-Tweede Kamerlid Esmé Wiegman het initiatief genomen om een manifest over deze vorm van zorg te schrijven om zo het regeerakkoord aan te vullen. Aanstaande vrijdag 26 november presenteert ze het manifest bij de opening van een woonvoorziening voor gehandicapten in Zwolle.

Een citaat uit het persbericht van de CU: “Het nieuwe kabinet is iets vergeten. Het coalitieakkoord bevat wel een hoofdstuk over ouderenzorg, maar niet over de zorg voor mensen met een beperking. Dat is gek”, schrijft Wiegman in het manifest. “Niet alle ouderen hebben direct zorg nodig omdat ze oud zijn. Natuurlijk verdient de ‘verzilvering’ van de samenleving wel de nodige aandacht op het gebied van gezondheid, wonen, werk en welzijn. Maar mensen met een handicap hebben de overheid hard nodig om in zorg die levenslang en levensbreed nodig is te voorzien.”

Datum: 2011-06-01 14:24:45.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.