Thuis in particuliere wooninitiatieven
De staatssecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer toegezegd voor 1 december met een brief te komen.


Een brief waarin staat hoe zij de knelpunten op gaat lossen. Het LSW heeft namens de wooninitiatieven de korting op het pgb en de vertaaltabel voor de zzp tarieven ingebracht.

Na de brief zal een debat volgen met de Kamer. Dit is een openbare debat. Toehoorders als publiek is toegestaan. Wij roepen initiatiefnemers op hiervan gebruik te maken. De datum van dit debat maken wij op de website bekend, wanneer wij de datum en het tijdstip weten.

Datum: 2011-06-01 14:25:44.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.