Thuis in particuliere wooninitiatieven
Het Landelijk Steunpunt Wonen informeert u hierbij over de stand van zaken na de onderhandelingen tussen de staatssecretaris van VWS en de Tweede Kamer.


De Tweede Kamer heeft gisteren drie moties aangenomen die zijn ingediend tijdens de debatten vorige week. De aangenomen moties laten zien dat de Tweede Kamerleden begin december in een Algemeen Overleg duidelijkheid willen krijgen over hoe het pgb in 2011 verder gaat.

In de drie moties wordt de staatssecretaris verzocht om in haar brief over het pgb in te gaan op het wettelijk verankeren van het pgb en hoe ze de tarieven pgb gaat vaststellen. Ze zal in moeten gaan op de beschikbaarheid van zorg in natura, het tegengaan van misbruik en fraude, en hoe de administratieve lasten van het pgb beperkt gaan worden. Ook zal ze aan moeten geven hoe kleinschalige wooninitiatieven in de toekomst gefinancierd kunnen worden.

Daarnaast zijn er enkele belangrijke moties verworpen:
- 32 500-XVI, nr. 30 -de motie-Wolbert c.s. over een passende indicatiestelling voor alle AWBZverzekerden.
- 32 500-XVI, nr. 33 -de motie-Wolbert/Voortman over afzien van de indexeringsstop en de 3% korting op pgb-tarieven.
, waaronder

Aangenomen motie, onder meer:
- 32 500-XVI, nr. 37 (gewijzigd)-de gewijzigde motie-Venrooy- van Ark c.s. over financiering van kleinschalige wooninitiatieven vanuit het pgb: Uiterlijk 1 december 2010 moet de regering aangeven op welke wijze kleinschalige wooninitiatieven ook in de toekomst vanuit het pgb gefinancierd kunnen worden.

Aangehouden motie, onder meer:
- 32 500-XVI, nr. 57 -de motie-Voortman c.s. over niet in gevaar mogen komen van wooninitiatieven door maatregelen in het pgb.

Datum: 2011-06-01 14:26:46.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.