Thuis in particuliere wooninitiatieven
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS handhaaft de korting van drie procent op de tarieven voor het persoonsgebonden budget (pgb).


Een Kamermeerderheid wil wel dat het pgb een volwaardige regeling blijft. Dat bleek tijdens de behandeling van de begroting van VWS in de Tweede Kamer.
Wooninitiatieven met pgb
De Tweede Kamer wil wel dat het pgb een volwaardige regeling blijft. Een Kamermeerderheid van in ieder geval VVD, CDA en PVV, en mogelijk nog meer partijen, steunt twee moties van VVD-Kamerlid Tamara Venrooy-van Ark. Ze wil dat het mogelijk blijft om wooninitiatieven voor gehandicapten met het pgb te financieren. Op het ministerie circuleren plannen om het budget voor deze doelgroep te korten tot in sommige gevallen wel dertig procent. De Kamer vreest dat er wooninitiatieven gaan omvallen. Oud-staatssecrataris Jet Bussemaker heeft de Kamer de garantie gegeven dat dit niet zal gebeuren. GroenLinks-parlementariër Linda Voortman vroeg Veldhuijzen van Zanten om deze garantie over te nemen, maar dat weigerde ze. “Ik kan niet voor álle initiatieven instaan.”
In een brief aan de Kamer, toegezegd voor 1 december, zal de staatssecretaris ook de effecten van mogelijke bezuinigingsmaatregelen inzichtelijk maken. Dan zal duidelijk zijn hoeveel speelruimte de nieuwe bewindsvrouwe heeft om alternatieven te vinden voor de voorgenomen bezuiniging van 150 miljoen euro op het pgb.

Het LSW wacht de in stemming gebrachte moties van 16 november af. Wij houden u op de hoogte.

Datum: 2011-06-01 14:29:18.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.