Thuis in particuliere wooninitiatieven
Op 6 november tijdens de Landelijke Wooninitiatieven Dag kunt u speeddaten met NSGK voor het gehandicapte kind.


Dat betekent dat u ter plekke een aanvraag voor een financiële bijdrage kunt indienen bij NSGK en meteen hoort of uw aanvraag wordt gehonoreerd en voor welk bedrag!
Tijdens Wooninitiatieven Hour van 12.15 tot 13.15 uur kunt u een aanvraag indienen voor:
- een startbijdrage (vast bedrag van € 2.500)
- het inhuren van externe expertise
- het verbeteren van de onderlinge verhouding tussen initiatiefnemers met behulp van een derde
- een kennismakingsactiviteit in de buurt (maximaal € 1.000)
- projecten op het gebied van het aangaan van langdurige contacten & samenwerkingsrelaties in de samenleving (maximaal € 5.000)

Heeft u een projectplan voor een particulier wooninitiatief en gaat u naar de Landelijke Wooninitiatieven Dag in Bunnik op 6 november? Meldt u dan aan voor de Wooninitiatieven Hour bij NSGK!
Graag een mail of telefoontje naar Hildegard Oet van NSGK: hoet@nsgk.nl of 020-6791200.

Datum: 2011-06-01 14:31:05.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.