Thuis in particuliere wooninitiatieven
Aangepaste studentenwoningen voor studenten met een handicap. Medestudenten die de 24-uurs zorg geven. Met als achtervang een zorgbedrijf dat goed op de studentengroep is ingespeeld.


Dat idee is uitgeroepen tot winnaar van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Wiel & Deal bedachten het idee. Tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag op 14 oktober ontving de organisatie de prijs van 75.000 euro uit handen van juryvoorzitter Ria Bremer.
Het Landelijk Steunpunt Wonen feleiciteert hierbij Wiel & Deal voor deze prachtige en terechte prijs!


Datum: 2011-06-01 14:31:53.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.