Thuis in particuliere wooninitiatieven
Na het verschijnen van het Regeerakkoord vorige week heeft de CG-Raad de plannen geanalyseerd. Aanvankelijk werd gezegd, dat de zorg ontzien zou worden bij de bezuinigingsslag van 18 miljard.


Niets is minder waar. De pijnlijke maatregelen zitten veelal verstopt in de financiële bijlagen van het akkoord.
Mensen die kinderen met een beperking hebben of kinderen met opvoedproblemen moeten eigen bijdragen gaan betalen voor professionele zorg en ondersteuning. Slecht nieuws is er ook voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zij krijgen minder makkelijk toegang tot de Awbz omdat de ‘IQ-grens’ wordt verlaagd.
Een opmerkelijke maatregel is de overheveling van begeleiding uit de AWBZ naar gemeenten. De CG-Raad vreest dat dit negatieve gevolgen heeft voor de betrokken cliënten. Eerder moesten mensen met lichte beperkingen al voor begeleiding bij gemeenten aankloppen. Dat hebben de gemeenten tot nu toe niet goed op weten te pakken. Daar komen nu dus ook de mensen met de zwaardere beperkingen bij.
De AWBZ wordt gesplitst en vermarkt. De gemeenten gaan begeleiding doen en zorgverzekeraars gaan de uitvoering van de Awbz overnemen voor de eigen verzekerden. Of verzekeraars daarvoor de aangewezen partij zijn is nog maar de vraag. Onlangs wezen de hoogleraren economie Schut en Van der Ven nog op de risico’s hiervan. Volgens de hoogleraren hebben zorgverzekeraars er geen belang bij om veel in Awbz-zorg te investeren, omdat het om verliesgevende cliënten gaat.

Datum: 2011-06-01 14:33:09.0

 
<< Nieuws 2010
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.