Thuis in particuliere wooninitiatieven
Oplossingen hiervoor zijn bijvoorbeeld de PGB -vergoeding te storten op de rekening van de stichting van het wooninitiatief.


Vervolgens betaalt de stichting dan de huur. Bij wooninitiatieven die Zorg in Natura hebben: kiezen voor Zorg in Natura intramuraal , waardoor de kosten voor de huur uit de AWBZ worden betaald. Kanttekening bij deze laatst genoemde constructie is dat ouders mogelijk regie over het leven van hun kind inleveren.

Datum: 2011-06-16 12:08:54.0

 
<< Veelgestelde vragen
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.