Thuis in particuliere wooninitiatieven
Meestal liggen hier financiële redenen aan te grondslag.


Het LSW maakt een analyse van de motieven van de overstap (bijvoorbeeld financiële redenen) en maakt de gevolgen (en neveneffecten hiervan) voor ouders en bewoners na de overstap duidelijk. Daarnaast houdt het LSW de actuele trends rondom overstap van PGB naar Zorg in Natura nauwlettend in de gaten. Het LSW let daarbij ook op de betrokkenen van het initiatief zelf, omdat een overstap vaak een verbloeming is van daaronder gelegen knelpunten bij een wooninitiatief (zoals bijvoorbeeld vrijgekomen plaatsen)

Datum: 2011-06-16 12:10:07.0

 
<< Veelgestelde vragen
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.