Thuis in particuliere wooninitiatieven
Maak de lege plaats in het wooninitiatief kenbaar op (andere) scholen en bij organisaties voor dagbesteding; plaats een oproep op de site van het LSW,


sites (MEE –site of oudervereniging). Ook bij de/een zorgaanbieder kan gemeld worden, dat er sprake is van een vrije plaats in het wooninitiatief.

Als iemand vertrekt bij een bestaand wooninitiatief kan –naast de bovenstaande genoemde tips- de zorgaanbieder een belangrijke rol spelen bij het vinden van een nieuwe bewoner. Bij een bestaand initiatief heeft het vertrekken of wegvallen van een bewoner vaak grote consequenties. Het kan leiden tot zowel financiële als emotionele problemen met alle gevolgen van dien. Het LSW adviseert betrokkenen dan ook om geld te reserveren in een zogenaamde calamiteiten pot. Vanuit deze reservepot kan dan toch het huurdeel voor misschien wel een paar maanden betaald. Daarnaast kan met de wooncorporatie in de beginfase van een wooninitiatief afspraken worden gemaakt over leegstand en garantstelling. Ondanks deze adviezen komt juist bij de lege plaatsen de kwetsbaarheid van een kleinschalige organisatie zoals een wooninitiatief tot uitdrukking. Het wegvallen van een bewoner door bijvoorbeeld overlijden komt nogal eens voor (MCG bewoners zijn kwetsbaar) Het grootste deel van de wooninitiatieven wordt bewoond door MCG’ ers. Overlijden van een groepslid is vanzelfsprekend zeer emotioneel voor de groep en alle betrokken ouders. Het evenwicht in de groep bewoners is verstoord en er ontstaat vaak wrijving tussen ouders omdat de belangen van de ouders van de overledene en die van de huidige bewoners anders komen te liggen. Daarna, in de volgende fase, wanneer een nieuwe bewoner zich aandient is de relatie met de ouders ‘nieuw een oud’ ook niet zomaar vlekkeloos te noemen.

Datum: 2011-06-16 12:11:45.0

 
<< Veelgestelde vragen
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.