Thuis in particuliere wooninitiatieven
Hoe zorg je voor het voortbestaan van een particulier wooninitiatief?


Het LSW voorziet in extra tijd om ouders te informeren en voor te bereiden op de tijd, dat ouders kunnen of om leeftijdsredenen terug moeten treden met hun zorg rondom het wooninitiatief. Het LSW heeft in samenwerking met een wooninitiatief hiervoor verschillende scenario’s op papier gezet, zodat het terugtreden van ouders niet automatisch betekent dat het voortbestaan van het wooninitiatief in gevaar komt.

Datum: 2011-06-16 12:13:10.0

 
<< Veelgestelde vragen
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.