Thuis in particuliere wooninitiatieven
en hoe houd je deze relatie positief?
- Het LSW adviseert en ondersteunt op grond van haar ervaringen en de situatie terplekke: te denken valt hierbij aan:


1. een regulier overleg waarbij alleen zaken besproken worden die over het algemene reilen en zeilen in het huis
2. een regelmatig, persoonlijk overleg over het eigen kind met de eigen persoonlijk begeleider van het kind (en dus niet steeds tijdens lopende bezoeken met de hele staf).
3. bepaalde momenten instellen waarop kritiek naar voren gebracht kan worden, zodat de werksfeer en huissfeer positief blijft. Wederzijds vertrouwen moet steeds een aandachtspunt blijven voor beide partijen.

Datum: 2011-06-16 12:15:49.0

 
<< Veelgestelde vragen
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.