Thuis in particuliere wooninitiatieven
De stappen die zorgverleners kunnen nemen om een wooninitiatief op te richten zijn min of meer hetzelfde als bij particuliere initiatiefnemers. Hiervoor wil het LSW verwijzen naar haar website en het stappenplan.


Plaats hier de hoofd tekst

Datum: 2011-06-16 12:17:08.0

 
<< Veelgestelde vragen
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.