Thuis in particuliere wooninitiatieven
15 juni 2011- Toelichting op behoud Budgetgarantie na nieuws vorige week


Het LSW ontvangt veel vragen rondom de Budgetgarantie in relatie tot de brief van de staatssecretaris waarin niets staat vermeld over deze garantie.
Het LSW heeft n.a.v. de brief contact opgenomen met het ministerie van VWS met de vraag om opheldering: blijft de Toeslag Tijdelijk Verblijf en blijft de Budgetgarantie?
Zowel VWS beleidsambtenaar Langdurige Zorg, namelijk Martijn Verbeek (mondeling) als ook collega Maaike Spierenburg (per mail) hebben het LSW bevestigd dat de budgetgarantie blijft.
Kortom:
- afschaffen van de Toeslag Tijdelijk Verblijf is niet meer aan de orde
- de Budgetgarantie voor budgethouders die vanuit functie- en klassen een ZZP indicatie hebben, houden de Budgetgarantie. Er vindt dan ook geen afroming plaatst zoals in 2011 is ingezet, aangezien de tarieven van 2010 gehanteerd worden.

Het LSW is hard bezig om de uitspraken te verzilveren in het nieuwe beleid rondom de PGB financiering. Het voorbehoud is dat de Tweede Kamer moet instemmen met deze voorstellen van de staatssecretaris, zoals wij in onze laatste ThuisFlits ook beschreven bij het goede nieuws.
Punt van zorg
Er moet nog duidelijkheid komen over de financiering van de huishoudelijke hulp. Door de toeslag huishoudelijke hulp hebben veel gemeenten dit voor wooninitiatieven uit hun WMO pakket geschrapt. Hoe krijgen wooninitiatieven dit terug en hoe kan het verankerd worden binnen het PGB budget?
Het LSW is hier momenteel over aan het lobbyen.

De financiele situatie ziet er positief uit voor de wooninitiatieven, onder voorbehoud dat de Tweede Kamer nog in moet stemmen met de voorstellen van de staatssecretaris. Het LSW verwacht dat zij de wooninitiatieven op deze punten echt tegemoet komen en voor zullen stemmen.

Als LSW leunen wij niet achterover: wij zitten 'er boven op'. Er moet nog het een en ander gebeuren.
Wij houden u uiteraard op de hoogte via de website en onze digitale nieuwsbrieven.Datum: 2013-08-22 13:46:22.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.