Thuis in particuliere wooninitiatieven
7 juni 2011- Wooninitiatieven financieel gered door maatregelen staatssecretaris


Vandaag heeft het LSW een schriftelijke bevestiging gekregen van het ministerie van VWS, dat de Budgetgarantie voor bestaande wooninitiatieven blijft!

Hoe wrang het ook is voor vele duizenden pgb houders, voor pgb gefinancierde wooninitiatieven is er fantastisch nieuws: staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft in haar brief kenbaar gemaakt wooninitiatieven te ontzien van bezuinigen. Voor hen blijft het pgb bestaan. Sterker nog: zij gaan er financieel op vooruit.
Jaren van onzekerheid zijn voorbij, ervan uitgaande dat de Tweede Kamer instemt met de voorstellen van de staatssecretaris voor wooninitiatieven. Het LSW verwacht Kamerbreed ‘groen licht’ voor de reparatiemaatregelen. Hiermee zijn wooninitiatieven niet langer op financieel gebied in hun voortbestaan bedreigd!

Wat zijn de maatregelen voor pgb -gefinancierde wooninitiatieven?
Voor bestaande wooninitiatieven gaat gelden:
- Uitgangspunt worden de pgb ZZP -tarieven van 2010. Dit betekent concreet behoud van de Budgetgarantie en de Toeslag Tijdelijk Verblijf.
- Daarbij komt een verhoging van de tarieven met 5%. Het LSW ziet deze verhoging als een reparatie, namelijk: hiermee wordt de 3% korting en de niet toegepaste inflatiecorrectie van 1,5% gecompenseerd.
Voor startende wooninitiatieven gaat gelden:
- Uitgangspunt worden de pgb ZZP -tarieven van 2010 en de toekenning van de Toeslag Tijdelijk verblijf.
- Daarbij de verhoging van 5% op de tarieven van 2010.
- Budgetgarantie is niet van toepassing op startende wooninitiatieven.

Foto: in november 2009 boden ouders en bewoners van wooninitiatieven een manifest aan de kamerleden van de commissie VWS. De actie was georganiseerd door het LSW.
Datum: 2013-08-22 13:46:37.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.