Thuis in particuliere wooninitiatieven
De website www.kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland.


De site is vernieuwd en biedt op overzichtelijke wijze praktische tips, goede voorbeelden en informatie over financiering.

Ervaringen uit de praktijk en informatie over financiering
De site staat vol met ervaringen uit de praktijk. U vindt er zowel wooninitiatieven die momenteel in oprichting zijn als reeds bestaande projecten. De site biedt verder veel informatie over financiering, handleidingen en netwerken in Noord-Holland. Voor advies op maat kunnen belangstellenden vragen stellen aan MEE.

Waarom kleinschalige woonvormen?
Een kleinschalige woonvorm is een permanente woonvoorziening voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding of zorg in een beschermde omgeving. Er is plek voor ongeveer acht personen met een eigen kamer en gemeenschappelijke ruimten. De bewoners en/of hun vertegenwoordigers houden de regie over het eigen leven, maar ook over de geboden zorg en begeleiding. Een kleinschalige woonvorm biedt een woning waarin bewoners zelf zeggenschap hebben, midden in de maatschappij en met zorg op maat.

Particuliere initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn vaak familie of vrienden van de betrokkenen. Maar het opzetten van een kleinschalig wooninitiatief door particulieren is niet eenvoudig. Daarom staat op de site informatie die daarbij helpt.

Achter de website
De provincie Noord-Holland streeft naar een passend huis voor iedereen. Mede daarom financiert de provincie deze website en heeft zij de subsidieregeling Kleinschalig wonen voor kwetsbare doelgroepen in het leven geroepen. Het beheer van de website wordt verzorgd door onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep in samenwerking met MEE Noordwest-Holland.

Meer informatie
Vragen over de website kunt u stellen aan de webredactie:
Mia Dieters, DSP-groep (mdieters@dsp-groep.nl / 020-6257537)
Wendy van der Veen, MEE Noordwest-Holland (wvdveen@meenwh.nl / 088-6522 522 )
Joost Groenendijk, DSP-groep (jgroenendijk@dsp-groep.nl / 020-6257537)Datum: 2013-08-22 13:46:10.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.