Thuis in particuliere wooninitiatieven
Graag nodigen zij cliënten of hun vertegenwoordigers uit om deel te nemen aan een groepsdiscussie over de kwaliteit van de indicatiestelling voor de AWBZ.


De indicatiestelling door het CIZ is voor cliënten de toegangspoort tot het verkrijgen van (langdurige) zorg. Omdat het CIZ de kwaliteit van de indicatiestelling serieus neemt, wil zij de ervaringen van cliënten meten met een vragenlijst die voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Om dat instrument te kunnen maken is het belangrijk om eerst uitgebreid met cliënten en/of hun vertegenwoordigers te spreken over hun ervaringen met de indicatiestelling. Daarvoor organiseert het CIZ drie groepsdiscussies.

Graag nodigen zij cliënten of hun vertegenwoordigers uit om deel te nemen aan een groepsdiscussie over de kwaliteit van de indicatiestelling voor de AWBZ.
In totaal worden drie groepsdiscussies georganiseerd, op
29 augustus (10-12 uur), op 30 augustus (13-15 uur) en op 31 augustus (14-16 uur). We roepen cliënten/vertegenwoordigers op zich voor een van deze bijeenkomsten op te geven.
De bijeenkomsten vindt plaats in Utrecht. Reiskosten worden vergoed.


Wilt u meewerken aan een discussie over de vragenlijst, meldt u dan voor 15 augustus bij beheer@wooninitiatieven.nl en vermeld uw naam, Adres, Postcode en plaats, e-mailadres uw hoedanigheid
(bv. mijn dochter van 18 jaar heeft een CIZ indicatie) en de data waarop u beschikbaar bent.
- maandag 29 augustus (10-12 uur)
- dinsdag 30 augustus (13-15 uur)
- woensdag 31 augustus (14-16 uur)


U krijgt zo snel mogelijk bericht of het CIZ van uw informatie gebruik zal maken.


Datum: 2012-02-22 15:32:46.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.