Thuis in particuliere wooninitiatieven
NetKW organiseert op woensdagmiddag 21 december een bijeenkomst in het provinciehuis te Utrecht.Tijdens deze feestelijke bijeenkomst presenteert NetKW zich als zelfstandig landelijk netwerk, met een eigen website en producten voor kleinschalige wooninitiatieven.


NetKW organiseert op woensdagmiddag 21 december een bijeenkomst in het provinciehuis te Utrecht.Tijdens deze feestelijke bijeenkomst presenteert NetKW zich als zelfstandig landelijk netwerk, met een eigen website en producten voor kleinschalige wooninitiatieven.


Het Netwerk Kleinschalig Wonen is in het leven geroepen door de provincie Utrecht. Het NetKW heeft ten doel om particuliere wooninitiatieven te ondersteunen. Zo is er een toolkit ontwikkeld en is een handreiking geschreven. In de handreiking staat hoe gemeenten, woningcoorperaties en zorgorganisaties particuliere initiatieven ondersteunen. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Utrecht en Kenniscentrum wonen-zorg. De bijeenkomst is bedoeld voor woonzorgondernemers, begunstigers,sponsors, adviseurs en studenten/docenten op dit vakgebied.

Wilt u op hoogte blijven van de activiteiten van NetKW en/of wilt u zich opgeven voor de bijeenkomst Stuur dan een e-mail naar olga.masurel@provincie-utrecht.nl


Datum: 2013-08-22 13:45:22.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.