Thuis in particuliere wooninitiatieven
De jaarlijkse offerte van uw zorgaanbieder zit er weer aan te komen.Voor €65 beoordeelt het LSW uw offerte.


De jaarlijkse offerte van uw zorgaanbieder zit er weer aan te komen. Het is een hele klus om te berekenen of u een goede overeenkomst sluit met uw zorgaanbieder.

Voor €65 beoordeelt het LSW uw offerte. Beoordeelt het LSW de offerte als goed dan berekenen wij geen kosten. Wees er snel bij want het aantal offertes wat wij kunnen beoordelen is beperkt.

Een offerte is gebaseerd op het aantal uren zorg dat u van de zorgaanbieder afneemt. Ook staan er afspraken in over een aantal zaken zoals vervanging bij ziekte, deskundigheidsbevordering medewerkers en overhead.

Op basis van ervaring en offertes van andere zorgaanbieders kunnen wij uw offerte analyseren en beoordelen. Zodoende kunnen wij u aangeven op welke onderdelen de offerte bijgesteld kan worden. Dit kan u veel geld schelen.

Omdat dit specialistische kennis vraagt beperken we ons vooralsnog tot de wooninitiatieven waar bewoners met een verstandelijke of meervoudig handicap wonen en waar de medewerkers onder de CAO Gehandicaptenzorg vallen.

Mocht u gebruik willen maken van deze dienst, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Landelijk Steunpunt Wonen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@woonzelf.nl


Datum: 2013-08-22 13:47:35.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.