Thuis in particuliere wooninitiatieven
In de Houthaven zijn kavels voor zelfbouw voor groepen beschikbaar. De Houthaven ligt in de Spaarndammerbuurt. In het gebied komen in totaal zeven wooneilanden omringd door het water van het IJ met elk een eigen smaak en gevoel. Zie www.houthaven.nl


3 oktober 2011

In de Houthaven zijn kavels voor zelfbouw voor groepen beschikbaar. De Houthaven ligt in de Spaarndammerbuurt, vlakbij de Haarlemmerstraat. In het gebied, nu bekend van onder meer de studentenwoningen en Strand West, komen in totaal zeven wooneilanden omringd door het water van het IJ met elk een eigen smaak en gevoel. Zie www.houthaven.nl(http://www.houthaven.nl).
Blok 0, het meest westelijke gedeelte van de Houthaven, markeert de start van de ontwikkeling van de Houthaven. In het middendeel van Blok 0 komen kavels beschikbaar voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Groepen kunnen hier straks op een vernieuwende manier vorm geven aan wonen, werken en combinaties daarvan. Dit biedt ook mogelijkheden voor mensen, die een aangepaste woning nodig hebben. In de huidige huur- en koopsector van Amsterdam is er een groot tekort aan dat soort woningen, met name voor gezinnen. Zelf bouwen kan daar een oplossing voor bieden. De 170 meter lange kavel in blok 0 is beschikbaar vanaf een minimale breedte van 8,10 meter. Op de kavel is ruimte voor een hoog gebouw langs De Haparandaweg en een gebouw langs de waterkant. Daartussen komt een laag voor parkeren, collectieve voorzieningen, tuin, kantoorruimte etc.

Meer weten over Blok 0? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 7 oktober aanstaande. Van 17:00 tot 20:30 uur praten we u bij over de mogelijkheden van Blok 0. De bijeenkomst wordt gehouden in het Projectbureau Houthaven aan de Gevleweg 116 te Amsterdam. Klik hier(www.west.amsterdam.nl/­projecten/­stedelijke/­houthaven/­contact) voor de routebeschrijving. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Binnenkort is meer informatie beschikbaar op de website van blok 0 over de mogelijkheden van ‘samen bouwen' en wat daar de voorwaarden voor zijn. Schrijf je nu vast in als geïnteresseerde via www.blok0.nl.

Datum: 2012-02-22 15:31:52.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.