Thuis in particuliere wooninitiatieven
Het Platform Wooninitiatieven Brabant nodigt u uit voor de bijeenkomst op zaterdag 22 oktober
2011.Deze bijeenkomst staat bijna volledig in het
teken van de actuele ontwikkelingen rondom
de AWBZ, WMO en ZZP’s.


Lokatie: Novotel
Dr. Batenburglaan 74 te Breda
Telefoon: 076 - 565 92 20
Kosten: deelname is gratis
De veranderingen in de regelgeving wisselen
elkaar keer op keer af.Ontwikkelingen zijn
gaande en zijn soms niet meer goed te volgen.Tijd om met elkaar even een ‘pas op de plaats’
te maken......Samen proberen we op 22 oktober
duidelijkheid te creeren in de ontwikkelingen
die de wooninitiatieven aangaan.
We informeren u over de huidige stand van zaken en we bieden de gelegenheid om elkaar vragen te stellen, te beantwoorden en/of tips te geven. Kortom het wordt wéér een erg leerzame bijeenkomst en met uw aanwezigheid ook een
drukbezochte, sfeervolle bijeenkomst! We starten met het uitwisselen van ervaringen
aan de voor de meeste mensen inmiddels bekende thematafels. Aan deze thematafels zullen er
drie onderwerpen besproken worden die een blik werpen op: financiële meevallers, onvoorziene
uitgaven, en huishoudelijke zorg.
- Kent u dat?
- Welke creatieve oplossingen kent u voor
extra financiële bewegingsvrijheid van uw
wooninitiatief?
- Hoe heeft u de huishoudelijke zorg voor uw
wooninitiatief geregeld?

Programma 22 oktober 2011
09.30 - 10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 10.05 uur
Welkom en mededelingen door Margot Hanssen,
voorzitter Platform VG regio West
10.05 - 10.45 uur
Thematafels.
10.45 - 11.05 uur
Weet u dat?
11.05 - 11.30 uur
Prettig geregeld?! Resultaten onderzoek HHM
11.30 - 12.00 uur
Pauze
(Mogelijkheid tot een Juridisch spreekuur)
12.00 - 12.45 uur
Beleidsaspecten vanuit cliëntperspectief, presentatie
mevrouw Dorien Kloosterman (landelijk Platform VG)
12.45 - 13.00 uur
Afsluiting

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: rdboer@zorgbelang-brabant.nl


Datum: 2012-02-22 15:31:35.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.