Thuis in particuliere wooninitiatieven
Het is nu definitief. De nieuwe vergoedingsregeling gaat in per 1 januari. Mét het 10 uurscriterium. Gisteren werd gestemd over de 14 moties die vorige week woensdag tijdens het pgb-debat werden ingediend. Er werd gestemd zoals verwacht.Per Saldo is teleurgesteld dat het 10-uurscriterium niet van tafel gaat, ondanks alle verhalen van mensen die niet aan deze voorwaarde voldoen en die niet geholpen gaan worden met zorg rechtstreeks van een instelling. Wel vindt Per Saldo het goed te horen dat er actief gemonitord gaat worden. Er wordt dus 'niet alleen maar geturfd' zoals de staatssecretaris vorige week al toezegde. Door de uitleg van de staatssecretaris en het ministerie van VWS vertrouwt Per Saldo erop dat voor de mensen die tussen wal en schip gaan vallen goede oplossingen komen.

Welke zorg is ingekocht?
De komende periode werkt Per Saldo er hard aan om boven water te krijgen welke zorg de zorgkantoren precies hebben ingekocht en hoe de zorg is ingekocht. Daarbij wordt vooral gekeken met het oog op de zorgvragers die de regie over zijn eigen leven wil kunnen blijven voeren. En of er zorg is ingekocht ook voor mensen die heel specifieke zorg nodig hebben. Als daar zicht op is, kunnen we precies zien waar de de gaten vallen, zodat er oplossingen kunnen worden gezocht vóórdat mensen nergens terecht kunnen.

Opsporen gedupeerden
Vanaf 1 januari gaat Per Saldo heel actief zoeken naar nieuwe zorgvragers die niet de zorg kunnen krijgen die ze eigenlijk nodig hebben, omdat ze nu geen pgb meer kunnen krijgen. Een moeilijk te vinden groep, want als iemand niet weet dat de situatie voor 1 januari anders was, weet die persoon ook niet hoe de zorg had kunnen zijn. Per Saldo is allerlei organisaties aan het benaderen met de vraag mee te helpen gedupeerden op te sporen.

Voor meer nieuws en actualiteiten kijkt u op de site van Per Saldo www.pgb.nl

Datum: 2013-08-22 13:47:21.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.