Thuis in particuliere wooninitiatieven
Met het oog op de toekomst

Op 26 november jl. vond voor de vijfde keer de Landelijke dag voor wooninitiatieven plaats in het Vechthuis te Utrecht.


Ongeveer 100 mensen waren op de bijeenkomst afgekomen. Minder dan vorig jaar, toen het voortbestaan van de wooninitiatieven ernstig bedreigd werd. De aanwezigen raakten al snel met elkaar in gesprek. Tijdens de opening door Gabriel Enkelaar, voorzitter van het LSW werd benadrukt dat het afgelopen jaar een jaar van veel onzekerheid is geweest. Positieve uitkomst van de inspanningen van de achterban van het LSW, en het LSW zelf maakt dat de wooninitiatieven(voorlopig) gered zijn.

Kijk voor alle presentaties op onze kennisbank.

Er volgde een presentatie van Frans van de Pas over hoe het PGB er in 2012 uit gaat zien.
Het PGB verkeert in zwaar weer als we de voorgenomen veranderingen in ogenschouw nemen. Voorlopig hebben de (bestaande) wooninitiatieven budgetgarantie. Dat betekend echter niet dat we achterover moeten leunen en afwachten wat er komen gaat. Deze opvatting werd gedeeld door iedereen in de zaal.
Lies Reitsema, die namens het LSW het project Goedschaligheid uitvoert liet in haar presentatie zien wat een wooninitiatief uniek maakt. Zij presenteerde de uitkomst van het onderzoek wat zij heeft gedaan onder wooninitiatieven, zorgaanbieders en andere betrokkenen.
Na een korte pauze kwam Lourens van den Berg, teamleider van het LSW, aan het woord. hij vertelde wat er tot nu toe is bereikt door het LSW, wat de toekomstplannen zijn en wat ze kunnen betekenen voor wooninitiatieven in Nederland.
Tijdens de aansluitende paneldiscussie die werd ingleid door Gabriel Enkelaar werd nog een stil gestaan bij de toekomst van de wooninitiatieven en de koers die het LSW moet volgen.
Vragen en opmerkingen uit de zaal maakten dat het geen eenzijdig betoog werd, maar dat er helder werd gemaakt wat die koers zou moeten zijn. Jammer genoeg was er geen vertegenwoordiging uit de politiek. Of toch wel?
NSGK maakte tussen het speeddaten door tijd vrij om een prijsuitreiking te doen aan de wooninitiatieven die een winnende gouden tip hadden ingezonden. De prijsvraag was uitgeschreven ter ere van het 5 jarig bestaan van het LSW. Wilt u nog kans maken op de hoofdprijs van € 5000 dat kan nog tot 14 februari 2012. Kijk op de site van NSGK voor meer informatie.Datum: 2013-08-22 13:48:25.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.