Thuis in particuliere wooninitiatieven
Naast de bijeenkomsten voor startende wooninitiatieven organiseert het LSW twee nieuwe bijeenkomsten:

• Transparante cijfers
• Ouders binnen het ouderinitiatief


De workshop “Transparante cijfers” is er op gericht om de deelnemers meer zicht te geven in de financiering van de zorg binnen het wooninitiatief.
Noodzakelijk om een gezonde en betrouwbare begroting te kunnen maken maar ook om de offerte van uw zorgaanbieder op een objectieve manier te kunnen beoordelen.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor startende en bestaande wooninitiatieven.

De bijeenkomst “Ouders binnen het ouderinitiatief” is niet alleen gericht op de samenwerking binnen de driehoek ouders, kinderen (bewoners) en zorgverleners, maar juist ook op de samenwerking tussen ouders nu en op (lange) termijn, de consolidatie van het initiatief.
Steekwoorden zijn; eigen regie, kwaliteit, communicatie, netwerken en uitwisseling van ervaringen.
Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor bestaande wooninitiatieven.


De bijeenkomst voor “Startende wooninitiatieven” bevat een scala aan zaken waar u van idee tot realisatie van het wooninitiatief mee te maken gaat krijgen. Tijdens de bijeenkomst kunnen we hier maar een beperkt deel van bespreken.
Afhankelijk van de deelnemers en de vragen is elke bijeenkomst dus weer anders.
Bij de bijeenkomst hoort een digitaal “Handboek” een usb-stick met het handboek voor startende wooninitiatieven met ruim 200 aanvullende (voorbeeld) documenten.


Raadpleeg voor verdere informatie de agendaHet is ook mogelijk om de bijeenkomst “Startende wooninitiatieven” of de workshop “Transparante cijfers” bij u op locatie dus speciaal voor uw eigen wooninitiatief te organiseren.
De kosten hiervan bedragen 100 euro plus de reiskosten (0,39 euro per km).

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Lourens van den Berg
Tel. 030-7897814


Datum: 2013-08-22 13:50:07.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.