Thuis in particuliere wooninitiatieven
Sommige mensen met een indicatie in een zorgzwaartepakket (zzp) hebben meer zorg nodig dan het budget dat aan het desbetreffende zzp hangt toelaat. Voor een aantal van hen geldt dat ze een aanvullend budget kunnen aanvragen bij het zorgkantoor.


Alleen worden budgethouders hierover niet geïnformeerd waardoor ze vaak niet weten dat dit mogelijk is. En degenen die dit wel weten en een beroep hierop willen doen, krijgen nogal eens nul op het request bij het zorgkantoor. Per Saldo adviseert dan om bezwaar te maken.

Mensen met een indicatie voor Verblijf krijgen zorg toegekend in de vorm van een zorgzwaartepakket, het zogenoemde zzp. De indicatiesteller kijkt welk pakket het beste bij iemand past. Een zzp is dus geen zorg op maat.

De zzp’s zijn genummerd, het laagste nummer is het laagste zzp, met de laagste hulpvraag en het laagste budget. Grote hulpvragen vallen in een zzp met een hoog nummer. Het kan dus voorkomen dat de hulpvraag zo groot is dat het pgb van een hoog zzp onvoldoende is om de benodigde zorg in te kopen. Voor deze zzp’s kan er een aanvullend budget worden aangevraagd.
Lees verder op www.pgb.nl

Datum: 2013-08-22 13:49:34.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.