Thuis in particuliere wooninitiatieven
Een nieuwe digitale kennisbank biedt ondersteuning bij het opzetten van zelfstandige woonvormen voor mensen met autisme. De kennisbank richt zich op corporaties, zorginstellingen en particuliere initiatiefnemers, zoals ouders.


De Kennisbank Wonen met Autisme is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Autisme, Aedes en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Sinds maart 2010 volgden zij in een gezamenlijk project veertien lokale initiatieven. De ervaringen van deze initiatieven zijn gebundeld in de nieuwe kennisbank.

De kennisbank bevat informatie over zaken als de werving en selectie van bewoners, exploitatiebegrotingen, samenwerkingsovereenkomsten, fondsen en subsidies en de communicatie. Toekomstige initiatiefnemers van woonvormen voor mensen met autisme hoeven hierdoor het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dit is de link naar de kennisbank :

http://www.kcwz.nl/kennisbank_wonenmetautisme

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Woonpunt autisme van de NVA
030-2299800 of info@woonpuntautisme.nl


Datum: 2013-08-22 13:50:20.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.