Thuis in particuliere wooninitiatieven
De brochure richt zich op de vervolgfase. Hoe exploiteer en bestuur je een wooinitiatief? Hoe is de samenwerking tussen zorgaanbieder cq verlener, client en ouders?


Veel aandacht en voorlichtingsmateriaal van het LSW en andere adviserende en ondersteunende instellingen zijn gericht op de voorbereidingsfase. Nu er steeds meer wooninitiatieven gerealiseerd zijn, is er ook meer informatie beschikbaar over de dagelijkse realiteit van de wooninitiatieven. Hoe exploiteer en bestuur je een initiatief? Ouders hebben jarenlang energie gestoken in het tot stand brengen van de woning. Als het gebouw staat, de bewoners hun ouderlijk huis verlaten om op “zichzelf”te gaan wonen en het personeel is aangesteld, begint een nieuwe fase.. Dan krijgen ouders te maken met zorgverleners. Over deze nieuwe fase gaat deze brochure.

Download de brochure (pdf)

De brochure is te bestellen bij het LSW. Hiervoor berekenen we wel verzendkosten.

Datum: 2013-08-22 13:51:06.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.