Thuis in particuliere wooninitiatieven
Dagenlang zet de inkomensafhankelijke zorgpremie het land op z’n kop. ‘Enorm koopkrachtverlies’ roept rechts, ‘nivelleren een feest’, juicht links. Per Saldo vraagt zich af wat deze maatregel voor mensen zonder zorgvraag werkelijk gaat betekenen.


Aline Saers, directeur van de belangenvereniging van budgethouders: Zet het levens totaal op z’n kop of is het een kwestie van minder luxe? Voor zorgvragers ligt dat anders. Voor hen beperken de maatregelen zich niet alleen tot een pijnpunt. Zij worden dubbel getroffen: het regeerakkoord zet een dikke streep dwars door hun leven.

Neem de dagbesteding die wordt geïndiceerd voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of voor (jong) dementerende ouderen. Mensen die geen (aangepast) werk kunnen verrichten, maar voor wie dagbesteding zoveel is, als werk voor een ander. Het geeft hun leven inhoud en betekenis. Ze ontlenen er hun contacten aan, het voorkomt een geïsoleerd bestaan.
In één pennenstreek wordt bepaald dat dit voor hen wordt afgeschaft: In 2014 wordt de aanspraak voor de functie begeleiding in de AWBZ beperkt door de aanspraak op dagbesteding te laten vervallen. Vervolgens geeft het regeerakkoord geen verdere uitleg. Niet over wie het treft, bestaande gevallen of nieuwe instromers?
Lees verder op www.pgb.nl.Datum: 2013-08-22 13:52:48.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.