Thuis in particuliere wooninitiatieven
De staatssecretaris van VWS kondigde eind november aan dat een onderzoek inzicht moet geven in het aantal wooninitiatieven en hun organisatievorm. Inmiddels is dit onderzoek gestart.


Onder wooninitiatieven verstaan de onderzoekers: ‘Particulier georganiseerde kleinschalige woonprojecten waar mensen met een indicatie voor verblijf gezamenlijk wonen. Deze mensen delen in enige mate de inzet van zorg en begeleiding. Bewoners of hun vertegenwoordigers dragen zelf de kosten voor huisvesting en alles wat daarbij komt kijken. Bewoners en/of hun vertegenwoordigers hebben een sterke eigen regie op de zorg.’

Meedoen
Bent u betrokken bij een wooninitiatief dat aan deze beschrijving voldoet? Doe dan mee aan het onderzoek! Wilt u zich aanmelden voor het onderzoek bekijk dan eerst de criteria voor deelname.
Voldoet uw wooninitiatief aan deze criteria? Stuur dan een e-mail naar particulierewoonvormen@hhm.nl. Vermeld daarin de naam van het wooninitiatief, de plaatsnaam en uw telefoonnummer. Vanaf 28 maart kunt u de vragenlijst invullen.

Datum: 2012-02-21 13:12:31.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.