Thuis in particuliere wooninitiatieven
Op 10 november 2012 vond voor de jaarlijkse Landelijke Wooninitiatievendag plaats in het Vechthuis te Utrecht.
Ongeveer 150 mensen waren op de bijeenkomst afgekomen.


Gabriel Enkelaar, voorzitter van het LSW opende de dag met muziek maar ook met bezorging over de plannen over de kabinetsplannen rondom de zorg in het algemeen en het PGB in het bijzonder. Het blijft belangrijk om vooruit te denken en ons niet te laten demotiveren. We blijven ervoor gaan.

Aline Saers, directeur Per Saldo, vertelde over de beweegredenen om het LSW per 2013 te integreren binnen Per Saldo, dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een pgb.
Lourens van den Berg, adviseur LSW, vertelt over de nieuwe opzet van het LSW, de meerwaarde van de integratie en de uitbreiding van het dienstenpakket.
Om volledig gebruik van deze diensten te kunnen maken komt er een abonnement voor wooninitiatieven. De kosten hiervan bedragen € 130,50 per wooninitiatief per jaar (bij automatische incasso). Binnenkort worden wooninitiatieven hier verder over geïnformeerd.

Er volgde een presentatie van Frans van de Pas over hoe het PGB er in 2013 en de jaren erna uit gaat zien.
Het PGB verkeert in zwaar weer als we de voorgenomen veranderingen in ogenschouw nemen. Voorlopig hebben de (bestaande) wooninitiatieven budgetgarantie. De beleidsregel om in aanmerking te komen voor deze budgetgarantie is door het toedoen van het LSW aanzienlijk verruimd.
Nieuwe wooninitiatieven krijgen echter direct volop te maken met de voorgenomen wijzigingen!
Achter de schermen zijn Per Saldo en LSW actief met lobbyen om deze maatregelen aanzienlijk te verzachten. Wanneer we dit niet voldoende kunnen keren zullen we hier breed actie in gaan voeren.

Na de pauze kwamen er zeven wooninitiatieven aan het woord:
 • Stichting de Roode Eenhoorn, Nieuwe Niedorp
 • Chapeau Woonkringen, Uden
 • Stichting Zelo, Uden
 • Stichting Plus Wonen, Leusden
 • Stichting WoonMere, Almere
 • Kleinschalig Wonen Drunen, Drunen
 • Het Droomhuis, Wageningen
Zeven zeer verschillende wooninitiatieven welke een ‘korte’ presentatie gaven wat zij in de route naar realisatie van het wooninitiatief waren tegen gekomen. De succesverhalen en de valkuilen.
Een aantal initiatieven hebben daarnaast het voortouw genomen om hun deskundigheid en ervaring verder te verbreden naar startende initiatieven.

Kijk voor alle presentaties en een foto impressie op onze kennisbank.


Na de lunch konden de bezoekers de informatiemarkt bezoeken met 12 verschillende organisaties welke actief zijn in onder meer de ondersteuning aan wooninitiatieven. Uit een breed spectrum waren organisaties aanwezig:

Deskundige zorg
De Zorg-Unie
MEE Utrecht
Glimworm websites
ARVEDE zorgdiensten
Reitsema Consultancy
Vangrail
Subsidiegezocht.nl
Stichting Mijn Eigen Thuis
De Latei
NSGK
Per Saldo

Een 10 tal wooninitiatieven maakte gebruik van het vragenuur bij het NSGK en/of het LSW.

Met elkaar kijken we terug op een geslaagde dag!

Datum: 2013-08-22 13:53:21.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

 • Actueel nieuws
 • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
 • Advies kostenbesparing op maat
 • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
 • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
 • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
 • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
 • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.