Thuis in particuliere wooninitiatieven
De al door verschillende organisaties gepubliceerde tarieven voor het ZZP-PGB 2013 zijn niet juist.
In de tarieven zitten rekenfouten welke nog verwerkt moeten worden.


Ook zijn LSW en Per Saldo nog in overleg met VWS over de samenstelling van de ZZP tarieven.
De zogenoemde ‘Verblijfscomponent’ is volledig uit het tarief gehaald en er is een klein stukje voor de huishoudelijke hulp terug gegeven.
Deze verblijfscomponent is volgens de beleidsregels van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) echter onlosmakelijk verbonden aan het ZZP omdat er sprake is van minimaal één van de criteria:
 • een beschermende woonomgeving
 • een therapeutisch leefklimaat
 • permanent toezicht
Ook in de indicatiewijzer van het CIZ wordt de functie verblijf binnen een ‘zelfgeorganiseerd leefklimaat’ beschreven.
De verblijfscomponent is een component voor huishoudelijke verzorging, facilitaire en hotelmatige kosten, dagelijkse welzijnsactiviteiten en voeding. Alleen deze laatste component hoort niet in het PGB thuis.

Zodra de tarieven zijn vastgesteld zal het LSW ze op haar website publiceren.


Datum: 2013-08-22 13:53:35.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

 • Actueel nieuws
 • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
 • Advies kostenbesparing op maat
 • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
 • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
 • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
 • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
 • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.