Thuis in particuliere wooninitiatieven
Vanwege de harmonisering van de ZZP-PGB worden de budgetten voor de huidige budgethouders binnen een periode van drie jaar afgebouwd naar het nieuwe tarief (dit tarief zal aanzienlijk lager zijn maar moet nog vastgesteld worden).


Bestaande budgethouders ontvangen over 2013 een garantiebudget van minimaal 95% van het op 31 december 2012 toegekende PGB. Over de jaren 2014 en 2015 vindt de verdere afbouw plaats.

Er zijn echter drie uitzonderingsgroepen in 2013, namelijk:
 • Oude budgetgaranties (Toekenning van een garantiebedrag bij de invoering van het ZZP-PGB)
 • Meerzorgbudgethouders
 • Wooninitiatieven

In het overleg met VWS hebben we hierin de definitie van een wooninitiatief aanzienlijk op kunnen rekken. VWS definieert een wooninitiatief nu als volgt:
Een woonsituatie waarbij:
 • minimaal 3 en maximaal 26 bewoners een pgb ontvangen voor ten minste de functies persoonlijke verzorging en begeleiding individueel en hiervoor door bundeling van pgb's gezamenlijk de zorg inkopen, en
 • de bewoners verblijven op één GBA-adres of op meerdere GBA-adressen binnen een straal van 100 meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is om de bewoners in de gelegenheid te stellen samen activiteiten te ontplooien.

Een verzekerde die inwoont bij ouders of wettelijke vertegenwoordiging wordt niet aangemerkt als bewoner van een wooninitiatief.
De budgetgarantie is gekoppeld aan de budgethouder en niet aan het wooninitiatief. Als de budgethouder op enig moment niet langer in het wooninitiatief woonachtig is dan vervalt deze uitzonderingsgrond.


Datum: 2013-08-22 13:53:03.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

 • Actueel nieuws
 • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
 • Advies kostenbesparing op maat
 • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
 • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
 • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
 • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
 • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.