Thuis in particuliere wooninitiatieven
Over de samenstelling van de groep moet niet te licht gedacht worden. Het vergt tijd en een goede voorbereiding.


Het LSW doet dan ook aanbevelingen om in de aanloop naar een wooninitiatief een soort traject af te lopen: organiseer bijvoorbeeld een kennismakingsweekend. Om de interactie te kunnen beoordelen, kan een orthopedagoog ingeschakeld worden, die bepaalde instrumenten en observatietechnieken heeft en een idee kan vormen over de verhouding in de groep. Een ander meetbaar punt is wals de kinderen elkaar al kennen, omdat zij bijvoorbeeld samen op een dagbestedingsgroep hebben gezeten. Naast de aspecten van interactie moet naar leefgewoontes gekeken worden en ook is het zinvol dat er huishoudelijke afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld is het de bedoeling om samen te eten of juist niet? En over muziek draaien; de volumeknop niet harder dan stand 4?) Tot slot moet worden gelet op de aard en ernst van de beperkingen binnen de groep in verband met de inrichting van de zorg: zijn allen licht gehandicapt of zijn er een aantal individuen zijn die intensieve zorg behoeven?

Datum: 2011-06-16 12:06:06.0

 
<< Veelgestelde vragen
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.