Thuis in particuliere wooninitiatieven
PGB Budgethouders die voor 1 januari 2013 in een wooninitiatief wonen, behouden het budget waar zij op 31 december 2012 recht op hadden.
Staatssecretaris Martin van Rijn maakte dit op dinsdag 4 december, in een brief aan de Tweede Kamer bekend.


Het huidige budget is echter minus de 5% opslag van 2012. Dit was een opslag vanuit de 'Agema' gelden voor de gehele gehandicaptenzorg. Deze opslag was niet van toepassing op de V & V, dus de 5% is voor deze doelgroep niet van toepassing.

Huidige budgethouders, die niet in een wooninitiatief wonen gaan, wanneer zij niet onder een eerdere budgetgarantie vallen, wel naar het nieuwe tarief. Hun budget zal in een periode van 3 jaar afgebouwd worden. In 2013 de eerste stap met maximaal 5%.

Nieuwe budgethouders vallen in 2013 direct onder het nieuwe tarief.
Wanneer een nieuwe budgethouder in een wooninitiatief gaat wonen ontvangt zij/hij een toeslag van 4.000 euro op het budget. Gemiddeld genomen is het nieuwe budget dan gelijk aan het zorg in natura budget voor iemand met een ZZP in de thuissituatie (VPT).

Achter de schermen zijn Per Saldo en het LSW de afgelopen periode intensief bezig geweest om druk uit te oefenen op politiek en VWS. De doorbraak kwam toen we in de berekeningen van de nieuwe tarieven fouten ontdekten. Dit bracht ons direct weer volledig terug aan de onderhandeltafel met bovengenoemd resultaat.
We zijn er echter nog niet! In het nieuwe budget voor dagbesteding ontbreekt bijvoorbeeld de component voor de kosten van de accommodatie. Met het nieuwe budget is het niet mogelijk om straks alle geïndiceerde dagdelen ook daadwerkelijk in te kunnen kopen.
We willen een toekomstbestendig PGB en voorkomen dat in 2014 door de eigen bijdrage op het PGB het PGB om te kunnen wonen onbetaalbaar gaat worden door de eigen bijdragen.
Ook in de overgang van AWBZ naar WMO moet de duurzaamheid van kleinschalige wooninitiatieven behouden blijven. De ouderinitiatieven zijn de ultieme voorbeelden van eigen regie en eigen kracht binnen gemeenten!

Ga naar de De kennisbank voor de nieuwe tarieven.

Datum: 2013-08-22 13:53:55.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.