Thuis in particuliere wooninitiatieven
Pgb-houders die in 2013 in een wooninitiatief wonen, krijgen een toeslag van € 4.000,- per jaar. Maar bij veel mensen staat deze toeslag niet op hun toekenningsbeschikking 2013. Woont u in een wooninitiatief en staat de toeslag er niet op?


Stuur een brief naar uw zorgkantoor.

Om te weten of u in aanmerking komt voor de toeslag van € 4.000,- moet u weten wat er onder een wooninitiatief wordt verstaan. De definitie van een wooninitiatief is recentelijk door het ministerie opnieuw vastgesteld en is te vinden bij Tarieven 2013 plus nieuwe regeling zijn bekend.
Woont u in een wooninitiatief en staat de toeslag niet op uw toekenningsbeschikking 2013, stuur dan het zorgkantoor binnen zes weken een brief waarin u bezwaar maakt tegen de toekenning 2013 omdat het bedrag van 4000 euro er niet bij staat.

Let op: Hebt u budgetgarantie dan wordt de toeslag van € 4.000,- verrekend met uw budgetgarantie. Niet iedereen krijgt dus de toeslag bovenop het pgb.


Datum: 2013-08-22 13:54:10.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.