Thuis in particuliere wooninitiatieven
Ouders die zelf een woonvoorziening willen opzetten voor hun verstandelijk beperkte kinderen, kunnen last hebben of krijgen van de overheidsmaatregelingen voor woningcorporaties.


De corporaties moeten een verhuurdersheffing gaan betalen aan de staatskas en deze jaarlijkse heffing loopt op tot 2 miljard euro. Door de heffing blijft er minder geld over om te investeren in sociale woningbouw. Veel bouwprojecten worden daarom afgeblazen.
Bij Platform VG en www.wooninitiatieven.nl komen de eerste signalen binnen van geplande wooninitiatieven die door de woningcorporaties worden afgeblazen.
Lees verder op www.wooninitiatieven.nl.

Datum: 2013-01-30 14:44:15.0

 
<< In de media
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.