Thuis in particuliere wooninitiatieven
Ouders van gehandicapte kinderen kennen hun zoon of dochter. Ze weten wat hun kind nodig heeft. Zorgprofessionals hebben ook veel kennis en ervaring met deze doelgroep. Als je de deskundigheid van beiden combineert, ontstaat betere zorg.


Dat stelt Gabriël Enkelaar, voorzitter van het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW).

Het LSW ondersteunt en adviseert ouders die een kleinschalig wooninitiatief willen oprichten voor hun kinderen met een beperking. ‘Steeds meer ouders nemen het heft in eigen handen. Ze willen niet meer afhankelijk zijn van de zorg die traditionele instellingen bieden. Niet omdat die zorg per definitie niet goed is, maar omdat ze geen of beperkte mogelijkheden hebben betrokken te zijn bij hun kind. Gechargeerd gezegd: je mag op bezoek komen, maar verder mag je je niet bemoeien met de dagelijkse gang van zaken.’
Lees verder op www.zorgvoorinnoveren.nl.Datum: 2013-08-01 14:10:44.0

 
<< Nieuws
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.