Thuis in particuliere wooninitiatieven
Bij Stichting Exploitatie Hilversum (STEH), een ouderinitiatief opgericht in 2010 te Hilversum, "Binnendoor" genaamd, komt een prachtig appartement vrij.


De ouders denken mee over de verdere ontwikkeling van en het in stand houden van het project, STEH is aangesloten bij Stichting De Grasboom.
Het complex omvat 8 woningen aan het Binnendoor te Hilversum met zorg/begeleiding voor de bewoners, welke wordt geleverd door Sherpa.
De bewoners zijn jongvolwassenen van 18-30+ jaar met een gemiddelde of hoge intelligentie en een diagnose in het Autistische Spectrum. Zij hebben de ambitie om zelfstandig te wonen en te werken en/of studeren, maar die om tot deze zelfstandigheid te komen zorg op maat nodig hebben.
Alle bewoners staan ingeschreven bij de Grasboom. Voor plaatsing is er sprake van toetsing met het bewonersprofiel en of de kandidaat past binnen de bestaande groep.
STEH biedt wonen en zorg financieel gescheiden aan. Waarbij de zorg bij voorkeur betaald wordt vanuit PGB. De woonlasten bedragen ca. € 650,- per maand; voor de zorgkosten wordt een voorschot van € 2.300,- (ZZP GGZ indicatie 3) per maand in rekening gebracht, op jaarbasis vindt hiervan afrekening plaats.
Op de begane grond is een gemeenschappelijke ruimte met een keuken en zithoek, waar de bewoners driemaal per week gezamenlijk kunnen eten. Zij doen daarvoor onder begeleiding bij toerbeurt boodschappen en/of koken de maaltijd. Ook zijn er regelmatig uitjes of gezamenlijke activiteiten. Daarnaast is er een ruimte met een gemeenschappelijke wasmachine en een droger.
Voor een impressie van het complex zie deze website.
Voor meer informatie neem contact op met Marjo Teppemaof bel 06-54745779.


Datum: 2013-08-21 11:42:12.0

 
<< Woningen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.