Thuis in particuliere wooninitiatieven
Een eigentijds wooninitiatief waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen leven en werken: dat is wat de stichting Linking People voor ogen staat met de oprichting van een Arkgemeenschap in Haarlem (of omstreken).


Op 4 september om 20 uur presenteert de stichting haar plannen in de Dorpskerk in Santpoort-Noord.

De bijeenkomst is bedoeld voor belangstellenden, mensen die mee willen helpen de gemeenschap op te bouwen en/of hier zouden willen wonen en werken. Sprekers zijn o.a. de leden van de initiatiefgroep en vertegenwoordigers van de bestaande Arkgemeenschap in Gouda.

Ontwikkelen en leren
“In Nederland zijn er veel instellingen die uitstekende zorg leveren aan mensen met een verstandelijke beperking”, aldus een van de initiatiefnemers van Linking People, Ans van Keulen. “Maar deze instellingen worden steeds meer gedreven door zorgplannen, protocollen en voorschriften. Hierdoor dreigt de werkelijke zorg en aandacht voor elkaar onder te sneeuwen en blijft de relatie tussen cliënt en verzorger ongelijkwaardig.

Wij willen toe naar een gemeenschap, waarin wederkerige relaties centraal staan, waarin ieder zich vanuit zijn eigen kracht en beperkingen kan ontwikkelen en van elkaar kan leren. De Arkgemeenschap, waarvan er wereldwijd zo’n 140 zijn, is zo’n gemeenschap.”

Zorgboerderij
In de Arkgemeenschap gaan mensen met en zonder een verstandelijke beperking niet alleen samen wonen, maar ook samen werken. Dat werk bestaat voor een deel uit de zorg voor elkaar. Maar daarnaast wil de gemeenschap ook een inkomen verwerven door een zorgboerderij op te zetten en andere vormen van sociaal ondernemerschap te ontwikkelen.

Van Keulen: “We kunnen en willen niet enkel draaien op zorggelden van de overheid. Dat zou ons te veel beperken in onze vrijheid. Daarom zetten we nadrukkelijk in op een economisch gezonde combinatie van zorggelden en sociale bedrijvigheid. Ervaringen in de zorgtuinderij in Haarlem, waar een van ons in participeert, bieden veelbelovende aanknopingspunten.”

Duidelijke behoefte bij mensen met een beperking
Wanneer de Arkgemeenschap er gaat komen, is nu nog niet te zeggen. De afgelopen maanden is de 4-koppige initiatiefgroep, samen met medestanders en gesteund door kerken, bezig geweest met het formuleren van de uitgangspunten, het onderzoeken van de mogelijkheden en het leggen van contacten. Daarbij hebben ze gemerkt dat er onder mensen met een verstandelijke beperking een duidelijke behoefte bestaat aan een dergelijke kleinschalige vorm van samenwonen. En dat de bezuinigingen in de zorgsector vragen om vernieuwende vormen van zorg. Daarom wordt het nu tijd om de plannen concreet vorm te gaan geven, een vestigingsplaats te zoeken en financiering te vinden.

Vrijwilligers en bewoners gezocht
Van Keulen: “Dat kunnen we uiteraard niet alleen. Daarom zoeken we enthousiaste vrijwilligers die de schouders willen zetten onder de opzet van deze gemeenschap. En die al dan niet te zijner tijd in de gemeenschap willen wonen en werken. Voor hen organiseren we de informatieavond op 4 september om 20.00 uur in de Dorpskerk in Santpoort-Noord, (Burg. Enschedelaan 65). Belangstellenden kunnen zich aanmelden via stichtinglinkingpeople@gmail.com.


Datum: 2013-08-21 13:47:48.0

 
<< Nieuws
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.