Thuis in particuliere wooninitiatieven
Voor jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en vanaf een normale intelligentie, realiseert Grasboom wooninitiatief Stewovon 17 huur-zorgappartementen in Hilversum, aan de Vondellaan. Stewovon zoekt enthousiaste ouders/initiatiefnemers.


Deze ouders/initiatiefnemers komen uit Hilversum en nabije omgeving en willen gezamenlijk dit project realiseren en hun tijd en talenten aan dit project willen wijden voor hun kind met autisme (ASS). In deze woonvorm is het voor jongeren mogelijk zelfstandig te wonen met begeleiding ‘op maat’. Ouders hebben een nieuwe stichting opgericht; Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon). Stichting MEE Utrecht - Gooi en Vecht en De Grasboom begeleiden de groep ouders bij realisatie van dit wooninitiatief.

Informatiebijeenkomst
Op zaterdag 14 september is een informatiebijeenkomst georganiseerd waar Stewovon een toelichting zal geven over dit woonproject in Hilversum. Stewovon geeft samen met De Grasboom, MEE Utrecht - Gooi & Vecht en mogelijk ander sprekers een presentatie over ‘Wonen met Autisme’ .

Informatiebijeenkomst
Op zaterdag 14 september 2013, van 14:00 tot 16:00, locatie MEE, Utrecht, Gooi & Vecht, Oude Torenstraat 45 - 1211 BV Hilversum

Aanmelden
Ouders die zich graag willen inzetten kunnen inschrijven bij de informatie bijeenkomst of per e-mail bij Grasboom wooninitiatief SteWoVon: stewovon@gmail.com. Aansluitend op de informatie-bijeenkomst zal er een kennismakingsbijeenkomst zijn op maandagavond 16 september om 19:30 u. speciaal voor ouders / begeleiders en jongeren die hebben aangegeven graag bij SteWoVon in Hilversum te willen gaan wonen.

Datum: 2013-09-11 08:41:49.0

 
<< Ouders/initiatiefnemers gezocht
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.