Thuis in particuliere wooninitiatieven
Het is dringend noodzakelijk dat bij beleidsmakers en financiers wordt aangetoond dat in de toekomst niet gekort kan en mag worden op specifieke, intensieve zorgverlening aan kinderen.


Er moet juist meer ruimte komen om deze zorg flexibel en naar behoefte te kunnen invullen.

Dat zeggen Stichting Kind en Ziekenhuis, V&VN Kinderverpleegkunde en Stichting PAL. Deze belangenorganisaties stellen daarom een onafhankelijk onderzoek in, dat in het belang van alle zorgbehoevende kinderen in Nederland wordt uitgevoerd. De organisaties roepen alle ouders van zieke kinderen op de vragenlijst in te vullen.
Lees verder op www.pgb.nl.

Datum: 2013-09-17 15:06:03.0

 
<< Nieuws
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.