Thuis in particuliere wooninitiatieven
Stichting Zonnewoud te Hellendoorn biedt kleinschalige zorg voor mensen met een verstandelijk handicap.


Naast een dagactiviteiten centrum (DAC) en vakantie - en weekend opvang is er een gezinshuis waar vier jong volwassenen wonen met 24-uurs begeleiding. Voor het geval de gezinshuisouder vakantie opneemt of bij ziekte zoeken wij twee vervangende gezinshuisouders.
Lees verder op www.stichtingzonnewoud.nl.


Datum: 2013-09-17 15:21:45.0

 
<< Ouders/initiatiefnemers gezocht
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.