Thuis in particuliere wooninitiatieven
We zitten midden in de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Dat was een van de belangrijkste boodschappen in de eerste troonrede van Koning Willem-Alexander.


De CG-Raad concludeert echter dat de plannen onvoldoende bijdragen aan de mogelijkheden voor chronisch zieken en gehandicapten om echt mee te kunnen doen aan de samenleving. Per Saldo is voor de algemene belangen van budgethouders aangesloten bij de CG-Raad. LSW is onderdeel van Per Saldo.
Het kabinet geeft aan dat de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap in 2015 gaat plaatsvinden. Het is echter jammer dat in de rest van de miljoenennota dit inclusieve denken onvoldoende aan bod komt.
Lees verder op www.pgb.nl.

Datum: 2013-09-18 11:14:35.0

 
<< Nieuws
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.