Thuis in particuliere wooninitiatieven
De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa, maar de forse stijging van de zorguitgaven zet de solidariteit – de basis van een goed functionerend stelsel – onder druk.


Zeker tegen de achtergrond van de economische crisis en de verslechterde toestand van de overheidsfinanciën. Structurele aanpassingen zijn noodzakelijk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zetten in 2014 dan ook de lijn versterkt door om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te laten zijn

Door succesvolle afspraken met de zorgsector blijft het verzekerde pakket in stand en wordt uitgegaan van een daling van de zorgpremie in 2014.Met de totale VWS-begroting 2014 is een bedrag gemoeid van ongeveer 83 miljard, waarvan 68 miljard het netto budgettair kader zorg betreft.
Lees verder op www.medicalfacts.nl.

Datum: 2013-09-18 11:17:37.0

 
<< In de media
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.