Thuis in particuliere wooninitiatieven
De hervorming van de langdurige zorg (Awbz) en de plannen rondom de Wmo 2015 zijn ingrijpend, maar onvoldoende om de zorgkosten ook in de toekomst in de hand te houden.


Ze zijn niet meer dan een ‘eerste aanzet om de uitgaven op een houdbaar pad te krijgen’.

Dat stelt de Raad van State in zijn advies over de Miljoenennota 2014. Uit de Miljoenennota blijkt dat de publieke zorguitgaven komend jaar weer sterker stijgen. Bij realisatie van de voornemens en gemaakte afspraken vanaf 2015 tot 2017 is bovendien slechts sprake van afvlakking van de groei. ‘Zelfs wanneer het, mede als gevolg van gemaakte afspraken met het veld, in de jaren daarna zou lukken de groei van de publieke uitgaven in de zorg te beperken, bestaat nog steeds het gevaar dat dit onvoldoende is om te voorkomen dat deze uitgaven sterker groeien dan de economie’, waarschuwt de Raad van State.
Lees verder op www.binnenlandsbestuur.nl.

Datum: 2013-09-18 11:19:24.0

 
<< In de media
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.