Thuis in particuliere wooninitiatieven
In 2013 werd de wooninitiatieven-toeslag verrekend met de budgetgarantie. Daarom leverde deze toeslag in de meeste gevallen geen extra budget op voor de budgethouder. Hebt u om die reden de wooninitiatieven-toeslag niet aangevraagd bij uw zorgkantoor?


Dat weet uw zorgkantoor wellicht niet dat u in een wooninitiatief woont. Zorg daar dan alsnog voor. In 2014 wordt de budgetgarantie namelijk niet afgebouwd als de budgethouder op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar nu nog woont. Als u tot die doelgroep behoort is het van belang dat u het zorgkantoor daarvan op de hoogte brengt, u voorkomt daarmee korting op uw budget in 2014.

Datum: 2013-09-20 08:52:29.0

 
<< Nieuws
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.