Thuis in particuliere wooninitiatieven
Onze stichting is in een stadium gekomen waarin we zelf naar leegstaande gebouwen kijken om deze om te vormen in een woonvorm die past bij ons programma van wensen.Momenteel zijn we in gesprek met de eigenaar van een leegstaand GVT dat we willen laten ombouwen in appartementen. Daarnaast ligt ons initiatief bij woningcorporaties met het verzoek om nieuwbouw of verbouw.

Doelgroep: jongvolwassenen met een verstandelijke en/of fysieke beperkingen. Instroomleeftijd tussen 18 en 38 jaar.

Uw reactie: graag sturen naar contactpersoon wim.laging@planet.nl.

Website: www.anderdak.nl.
Datum: 2013-10-16 13:33:29.0

 
<< Ouders/initiatiefnemers gezocht
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.