Thuis in particuliere wooninitiatieven
Het gezinshuis is een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren (vanaf achttien jaar ) met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek


Wonen en begeleiding zzp 5 of hoger. ZZP LVG 3 of VG 5 t/m 7.
We gaan ervan uit dat je overdag naar school, werk of dagbesteding gaat.
www.hetgezinshuis.com


Datum: 2014-04-17 15:12:08.0

 
<< Woonplaatsen aangeboden
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.